Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

06-10-2022

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.
Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst

06-10-2022

Om ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen meer te ondersteunen, versoepelt de Belastingdienst het beleid voor uitstel van betaling vanaf 1 oktober 2022.
Lagere energierekening vanaf november 2022

Lagere energierekening vanaf november 2022

05-10-2022

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals winkeliers en verenigingen. Zij ontvangen in november en december 2022 bovendien al een vaste korting op de energierekening.
TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb

TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb

05-10-2022

Het kabinet gaat energie-intensieve mkb-bedrijven financieel ondersteunen. Daartoe wordt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) in het leven geroepen. Dit heeft minister Adriaansens bekendgemaakt. Voor consumenten en kleinere mkb-bedrijven die geen grootverbruiker zijn van energie wordt een andere regeling getroffen.
Let op de peildatumarbitragebepaling box 3-stelsel 2023

Let op de peildatumarbitragebepaling box 3-stelsel 2023

05-10-2022

Op Prinsjesdag 2022 is een nieuwe wijze van berekening van de box 3-heffing voorgesteld. Deze berekening lijkt op de wijze waarop momenteel rechtsherstel wordt geboden voor box 3. Nieuw ten opzichte van dit rechtsherstel is echter de bepaling over de peildatumarbitrage.
Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR

04-10-2022

In de belastingplannen voor 2023 is het afschaffen van de FOR, de fiscale oudedagsreserve, opgenomen. Als deze plannen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, kan de ondernemer in de inkomstenbelasting alleen nog in 2022 een dotatie doen aan de FOR.
Forse stijging tarief box 3

Forse stijging tarief box 3

04-10-2022

Het kabinet stelt voor om opbrengsten uit sparen en beleggen voortaan zwaarder te belasten. Daarom wordt het belastingtarief van box 3 van 31% volgend jaar verhoogd naar 32%. In 2024 en 2025 stijgt het tarief verder naar 33% respectievelijk 34%. Hierdoor betaal je in 2025 per saldo bijna 10% meer belasting over jouw vermogen vergeleken met nu.
Kosten naheffing parkeren volgend jaar bijna 10% hoger

Kosten naheffing parkeren volgend jaar bijna 10% hoger

03-10-2022

Als je jouw auto parkeert zonder voldoende parkeerbelasting te betalen, loop je kans op de naheffing parkeerbelasting. Deze naheffing bestaat uit een bedrag aan te betalen parkeergeld, plus een bedrag ter dekking van de kosten. Dit laatste bedrag stijgt volgend jaar met bijna 10%.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025

03-10-2022

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een korting op te betalen belasting waar ouders met jonge kinderen recht op hebben als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het Belastingplan 2023 is voorgesteld om de IACK vanaf 2025 af te schaffen.
Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL

Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL

30-09-2022

Ondernemers die te veel TVL hebben ontvangen, dit moeten terugbetalen en niet reageren op tal van berichten en telefoontjes, krijgen binnenkort een deurwaarder op de stoep. Dit heeft de RVO bekendgemaakt. Het betreft tot nu toe zo’n 2.000 ondernemers.
Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd

29-09-2022

Volgend jaar wordt de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling verruimd. Het percentage van 1,7% voor 2022 dat geldt voor een loonsom tot € 400.000 wordt voor 2023 verhoogd naar 1,92%. Dit voornemen heeft het kabinet op Prinsjesdag bekendgemaakt.
Belastingdienst soepel bij vertraging BSN

Belastingdienst soepel bij vertraging BSN

29-09-2022

Het verstrekken van een burgerservicenummer, BSN, loopt op dit moment vertraging op bij diverse gemeentes. Werkgevers zijn echter verplicht tijdig over het BSN van nieuw personeel te beschikken. De Belastingdienst heeft daarom bekendgemaakt soepel met deze verplichting om te gaan.
Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022

Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022

28-09-2022

Als je een vakantiewoning op het oog hebt in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.
Mag je de zakelijke e-mail van jouw werknemers controleren?

Mag je de zakelijke e-mail van jouw werknemers controleren?

28-09-2022

Als jouw medewerkers gebruikmaken van een zakelijk e-mailadres, mag je dan het e-mailverkeer controleren? Of schend je dan de privacyrechten van jouw personeel?
Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel

Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel

27-09-2022

Diegenen die geen of te laat bezwaar maakten tegen box 3 krijgen geen rechtsherstel. Staatssecretaris van Rij heeft dit onlangs bevestigd en toegelicht.
Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden

27-09-2022

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze belastingschulden moeten vanaf 1 oktober van dit jaar worden afgelost. Wellicht is het mogelijk dat er een betaalpauze van een half jaar kan worden ingelast.