23 maart 2022

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Vanaf 1 maart 2022 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als u geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei

Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente.

Let op!

Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen.

Hoogte belastingrente

Komt uw aangifte inkomstenbelasting 2021 na 30 april 2022 bij de Belastingdienst binnen? Dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 juli 2022. De rente wordt berekend tot en met 6 weken na de dagtekening van de aanslag. Deze periode is korter als 19 weken na binnenkomst van de aangifte eerder is. Dan eindigt de renteperiode op dat moment.

Voorbeeld

U doet op 10 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting 2022 naar een te betalen bedrag van € 10.000. Met dagtekening 15 augustus 2022 wordt aan u een aanslag opgelegd met belastingrente. De belastingrente is berekend vanaf 1 juli 2022 tot en met 20 september 2022: zes weken na 15 augustus 2022 is 26 september 2022, 19 weken na 10 mei 2022 is 20 september 2022. De rente bedraagt € 89.

Geen belastingrente bij aanvraag voorlopige aanslag vóór 1 mei

Voor ondernemers zal het over het algemeen niet mogelijk zijn om al vóór 1 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen. Dit zal ook gelden voor sommige particulieren. In zo’n geval kan uitstel voor het indienen van de aangifte gevraagd worden. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente.

Tip!

Zorg dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaalt u later anders alsnog belastingrente.

Gerelateerde artikelen

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

Hoger loon voor dga vanaf 2023?

31-05-2022

Een dga is verplicht een gebruikelijk loon uit de bv op te nemen. Hierbij geldt nu een zogeheten doelmatigheidsmarge van 25%, maar het plan is om deze marge vanaf 2023 te verlagen naar 15%. Wat betekent dit voor het gebruikelijk loon?
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.
Varia loon- en premieheffing 2022

Varia loon- en premieheffing 2022

23-06-2022

Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2022 gedaald naar 37,07% (37,10% in 2021). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 69.398. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op.