17 augustus 2022

Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente het risico dat de belastingaanslagen worden vernietigd.

Precariobelasting

Volgens de gemeentewet kan precariobelasting worden geheven vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld is de precariobelasting die wordt geheven vanwege de aanwezigheid van het terras van een café. De gemeente moet de invoering of wijziging van precariobelasting vaststellen via een verordening.

Belangen belanghebbenden

In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, nadat deze was verwezen door de Hoge Raad, besliste het Hof dat bij het vaststellen of wijzigen van de precariobelasting de belangen van betrokkenen moeten worden meegewogen. In de betreffende zaak bleek niet dat dit was gebeurd, waarop de aanslagen precariobelasting werden vernietigd.

IJscoman de klos

In de betreffende zaak had een ijscoman een aanslag precariobelasting ontvangen voor de ventplaatsen waarop hij met zijn ijscokarren stond in de gemeente Epe. Hiervoor betaalde hij al sinds 1985 precariobelasting. Bij vaststelling van de verordening was het tarief per dag gemaximeerd, om met name kleinere zelfstandigen tegemoet te komen. Vanaf 2016 besloot de gemeente echter om deze maximering los te laten.

Belangen afgewogen?

Voor het Hof stond de vraag centraal of de gemeente met het loslaten van de maximering de gerechtvaardigde belangen van belanghebbenden ook had meegewogen. De gemeente beweerde van wel, maar kon dit niet hard maken. De gemeenteraad had bij het wijzigingsvoorstel geen vragen gesteld en dus waren alle belangen meegenomen, aldus de gemeente. Het Hof dacht hier echter anders over.

Volgens het Hof betekende dit echter dat de besluitvorming onzorgvuldig was en onvoldoende gemotiveerd. Het Hof besliste dan ook dat de aanslagen precariobelasting moesten worden vernietigd.

Gerelateerde artikelen

Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Vermogen

Vermogen

21-09-2022

In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Naar aanleiding van het Kerstarrest wordt het Box 3-stelsel aangepast.
Werkgever

Werkgever

21-09-2022

Van de verhoging van het minimumloon met ruim 10% tot de verruiming van de vrije ruimte van de werkkostenregeling: voor werkgevers brengt het Belastingplan 2023 diverse wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar jij als werkgever op moet letten.
Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast

Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast

26-09-2022

Bezit je een verhuurde woning? Of erf of krijg je een verhuurde woning geschonken? Dan betaal je vanaf 2023 meer belasting. Dit komt omdat het kabinet de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen volgend jaar sterk wil verhogen.
Verduurzaming

Verduurzaming

21-09-2022

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en de leveringszekerheid van gas waarborgen. Het stelt daarom verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de energiebelasting, de btw op zonnepanelen en diverse subsidieregelingen voor ondernemers. We zetten alles hier voor jou uiteen.