2 augustus 2022

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

Investeer je als particulier in zonnepanelen voor op jouw woning, dan kun je de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat je op de energie die je aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kun je een forfait gebruiken.

Btw terugvragen

Je kunt de btw die je bij aanschaf op de zonnepanelen en de installatiekosten betaalt, terugkrijgen. Je moet echter ook btw betalen over de teruggeleverde energie, jouw eigen gebruik van zelf opgewekte energie en de overige energie die je van het energiebedrijf afneemt. Als je dit allemaal zelf moet uitrekenen, is dat een hele klus. Vandaar dat je gebruik mag maken van een forfait.

Forfait

Een forfait is een door de Belastingdienst vastgesteld bedrag aan btw. Als je het forfait gebruikt, hoef je zelf niet exact de verschuldigde btw te berekenen. Het forfait is afhankelijk van de soort zonnepanelen, geïntegreerd of niet-geïntegreerd, en van het opwekvermogen van uw zonnepanelen.

Tabel

Wat voor jouw situatie het forfaitaire bedrag aan btw is, kun je vinden in de tabellen die op de site van de Belastingdienst staan. Daaruit blijkt dat het forfait van niet-geïntegreerde zonnepanelen met een opwekvermogen van bijvoorbeeld 6.500 Wattpiek € 140 bedraagt. Heb je bijvoorbeeld zelf op de aanschaf en installatie € 1.300 aan btw betaald, dan krijg je per saldo dus € 1.300 -/- € 140 = € 1.160 aan btw terug.

Optioneel

Het gebruik van het forfait in de tabellen is optioneel. Je mag dus ook zelf de verschuldigde btw uitrekenen, op basis van de werkelijke energieprijzen en geleverde en afgenomen energie. Je kunt de forfaits gebruiken tot een opwekvermogen van 10.000 Wattpiek. Daarboven ben je verplicht de btw zelf te berekenen.

Tip!

Meestal loont het om na het jaar waarin  je de btw terugvraagt, gebruik te gaan maken van de KOR (kleine ondernemersregeling).

Wat als u al ondernemer bent?

Als je al ondernemer bent voor de fiscus, kun je ook de btw op de zonnepanelen, de installatiekosten en de teruggeleverde energie terugkrijgen voor zonnepanelen op jouw privéwoning. Je kunt echter als ondernemer géén gebruik maken van de forfaits. Je moet dus zelf de btw op de teruggeleverde energie uitrekenen.

Tip!

Ben je ondernemer en overweeg je zonnepanelen op jouw woning? Overleg dan eerst met een van onze adviseurs over de mogelijkheden.

Btw zonnepanelen naar 0%?

De btw op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt per 1 januari 2023 hoogstwaarschijnlijk verlaagd naar 0%. Dit voornemen heeft het kabinet bekendgemaakt. Op deze manier worden de administratieve lasten voor vooral particulieren rond de btw op zonnepanelen fors verminderd. De verlaging van het btw-tarief naar 0% gaat niet alleen gelden voor particulieren, maar betreft alle zonnepanelen die op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen worden geplaatst. Het is nog niet duidelijk hoe dit precies wordt gedefinieerd voor panden die zowel als bedrijfspand en woning worden gebruikt. Het parlement moet nog wel met dit voorstel akkoord gaan.

Gerelateerde artikelen

Zonnepanelen op uw woning 2022

Zonnepanelen op uw woning 2022

11-07-2022

Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. De elektriciteit die een particulier produceert met zonnepanelen, wordt namelijk terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor wordt een particulier als ondernemer aangemerkt voor de btw. Dit betekent dat hij dus btw moet afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij teruglevert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.
Zonnepanelen: saldering en btw

Zonnepanelen: saldering en btw

01-06-2022

Het kabinet maakte in de Voorjaarsnota recent een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo zal de zogeheten salderingsregeling op een later moment worden afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet.
Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

08-08-2022

Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.