1 oktober 2021

Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd

Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober.

TVL

De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. De tegemoetkoming bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 maximaal 85% van de vaste lasten, bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies werd de tegemoetkoming evenredig verminderd.

Schatting

Het omzetverlies werd in eerste instantie gebaseerd op een schatting. Nu de definitieve omzetcijfers bekend zijn, moet de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Ondernemers worden hier per e-mail op geattendeerd.

Terugbetalen

Ondernemers die het omzetverlies te royaal hebben ingeschat, moeten mogelijk een deel van de ontvangen TVL terugbetalen. Waar dit moeilijkheden oplevert, kan een betalingsregeling worden getroffen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op!

Ondernemers die € 125.000 of meer TVL aanvragen, moeten extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct en moeten dit direct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Welk accountantsproduct?

Welk accountantsproduct een ondernemer nodig heeft, hangt ervan af of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als een bedrijf controleplichtig is, heeft men een 'rapport van feitelijke bevindingen' nodig. Is dit niet het geval, dan is een 'samenstellingsverklaring' nodig.

Heeft u vragen over de TVL? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein

13-01-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).
  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
  Advies

  Advies

  De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
  Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

  Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

  24-01-2022

  Per 1 januari 2022 is de werkwijze rond ziekmelding en de verrekening van loonkostensubsidie bij ziekte gewijzigd. Hierdoor wordt het voor u als werkgever eenvoudiger om iemand met loonkostensubsidie in dienst te nemen.
  Personeelsdiensten

  Personeelsdiensten

  Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
  Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

  Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

  17-01-2022

  Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. In dit artikel de laatste stand van zaken.