4 augustus 2022

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.

Waardecorrectie verhuurde woning

Wie momenteel een woning verhuurt, betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt echter een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel immers minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio.

Leegwaarderatio

De leegwaarderatio bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage is afhankelijk van de huuropbrengst. Hoe meer huur een pand opbrengt in verhouding tot de WOZ-waarde, hoe hoger de leegwaarderatio en hoe geringer de correctie op de WOZ-waarde. Panden die weinig huur opbrengen, kunnen echter een zeer lage leegwaarderatio hebben. In die gevallen telt slechts een beperkt deel van de WOZ-waarde mee in box 3.

Afschaffen te riskant

Het kabinet was van plan de leegwaarderatio helemaal af te schaffen, maar vindt dit te riskant. De kans is namelijk reëel dat de gelijke behandeling van verhuurde en niet-verhuurde panden in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Leegwaarderatio fors verhoogd

Het kabinet is nu van plan de leegwaarderatio niet af te schaffen, maar fors te verhogen. Zo kan in de voorstellen de korting wegens verhuur maximaal nog maar 27% bedragen. De gemiddelde leegwaarderatio stijgt in de voorstellen zelfs van 72 naar 96%. Hierdoor moet over een verhuurde woning gemiddeld 33% meer belasting betaald worden.

Tijdelijke verhuur en verhuur aan gelieerde partijen

Verhuurders die een woning tijdelijk verhuren of deze aan een gelieerde partij verhuren, krijgen in de voorstellen helemaal geen korting meer vanwege de verhuurde staat. Het kabinet vindt dit laatste gerechtvaardigd. Denk bijvoorbeeld aan vermogende ouders die gratis een woning aan hun kinderen ter beschikking stellen, en die nu een onbedoeld belastingvoordeel incasseren.

Ook gevolgen schenk- en erfbelasting!

De plannen van het kabinet werken ook door naar de waardering van een verhuurde woning voor de erf- en schenkbelasting. Hierdoor gaat ook het schenken of erven van een woning fors meer belasting opleveren.

Let op!

De plannen moeten nog door het parlement worden aangenomen.

Gerelateerde artikelen

Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning?

11-08-2022

Wil je een vakantiewoning aanschaffen? Hoe zit het dan met de btw als je die vakantiewoning verhuurt en ook deels zelf bewoont?
Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

08-08-2022

Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022

19-07-2022

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen.
Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen

Wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' aangenomen

20-07-2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met de ‘Wet werken waar je wilt’. Dit is een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw). Voor u als werkgever veranderen de wettelijke regels als u een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats krijgt.