29 juli 2022

Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract

Als een werknemer met een leaseauto van de zaak ontslag neemt, kan het zo zijn dat het leasecontract vroegtijdig moet worden beëindigd. Moet er dan door de werknemer een afkoopsom worden betaald en is die aftrekbaar van de bijtelling?

Afkoopsom

Een vroegtijdige beëindiging van het leasecontract brengt kosten met zich mee, want de leasemaatschappij wil normaal gesproken gecompenseerd worden voor de te derven inkomsten. Dit gebeurt in de vorm van een afkoopsom. De hoogte van deze afkoopsom is onder meer afhankelijk van de resterende looptijd van het leasecontract en van de courantheid van de auto. Of de afkoopsom aftrekbaar is van de bijtelling, hangt af van een aantal voorwaarden.

Voorwaarden

De afkoopsom is aftrekbaar voor de werknemer als hij schriftelijk met de werkgever is overeengekomen dat de werknemer bij beëindiging van het leasecontract de afkoopsom voor zijn rekening neemt. Ook moet schriftelijk zijn overeengekomen dat hij de afkoopsom betaalt als vergoeding voor het privégebruik van de auto. De werknemer moet de afkoopsom bovendien aan de werkgever betalen en dus niet rechtstreeks aan de leasemaatschappij.

Let op!

Door de afkoopsom kan de bijtelling niet negatief worden. Het is van belang hierop in te spelen.

Anticiperen met ontslagdatum

Als een werknemer aan het begin van het jaar van werkgever verandert, de leaseauto weer inlevert en een afkoopsom verschuldigd is, is deze vaak groter dan het bedrag van de bijtelling. Deze wordt immers aan het begin van het jaar slechts over een beperkte periode berekend. De werknemer doet er daarom goed aan in die gevallen het leasecontract al in het voorafgaande jaar te ontbinden.

Voorbeeld: een werknemer beschikt over een leaseauto met een cataloguswaarde van € 40.000 en een bijtelling van 22%. Verandert de werknemer in maart van werkgever, dan bedraagt de bijtelling voor dat jaar € 40.000 x 22% x 2/12 = € 1.467. Bedraagt de afkoopsom bijvoorbeeld € 5.000, dan kan hiervan € 5.000 -/- € 1.467 = € 3.533 niet verrekend worden.

Tip!

Adviseer de werknemer in soortgelijke situaties het leasecontract al op het einde van het voorafgaande jaar te beëindigen. Hij kan dan de hele afkoopsom verrekenen. In de maanden januari en februari dient hij dan zelf voor vervangend vervoer te zorgen.

Gerelateerde artikelen

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

03-02-2022

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.
Tips voor de automobilist

Tips voor de automobilist

25-11-2021

Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Dit en meer in de eindejaarstips voor de automobilist
Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat?

02-08-2022

Investeer je als particulier in zonnepanelen voor op jouw woning, dan kun je de btw bij aanschaf terugkrijgen. Daar staat tegenover dat je op de energie die je aan de energiemaatschappij teruglevert, weer btw moet betalen. Voor de per saldo terug te krijgen btw kun je een forfait gebruiken.
Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

17-08-2022

Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente het risico dat de belastingaanslagen worden vernietigd.
Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

15-08-2022

De overdrachtsbelasting van een woning kan 0, 2 of 8% bedragen. Dat geldt ook voor alle aanhorigheden. Wat verstaan we hier precies onder, ofwel, wat hoort allemaal bij een woning?
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.