30 juni 2021

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van uw activiteiten volgens uw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kunt u een verzoek indienen tot afwijking van uw SBI-code als deze afwijken van uw hoofdactiviteiten.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van uw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, en dus niet op basis van uw werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op uw SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kunt u een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Uw te laten toetsen hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet wel passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan uw nevenactiviteit zijn, of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet u digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heeft u eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. DigiD kunt u gebruiken indien u degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Let op!

Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In uw verzoek geeft u een toelichting waarin u uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij uw bedrijfsactiviteiten. Ook moet u informatie verstrekken over uw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van uw omzet wordt behaald met een activiteit die past bij de door u gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of uw grootboek zijn.

Bezwaarprocedure

U kunt geen herzieningsverzoek doen als er een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep er een bezwaar dan wordt gekeken of volgens de nieuwe normen u wellicht toch recht heeft op TVL.

Gerelateerde artikelen

Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte

24-01-2022

Per 1 januari 2022 is de werkwijze rond ziekmelding en de verrekening van loonkostensubsidie bij ziekte gewijzigd. Hierdoor wordt het voor u als werkgever eenvoudiger om iemand met loonkostensubsidie in dienst te nemen.
Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

03-01-2022

Heeft u onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doet u er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen.
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.
Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog

Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog

05-01-2022

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto kopen, kunnen hiervoor nog subsidie aanvragen. Hoewel er veel vraag naar de subsidie is, is de subsidiepot nog niet leeg, zo meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

13-01-2022

Kocht u in 2020 onroerende zaken, en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.