12 augustus 2021

Het kiezen van een incassobureau, waar let je op?

Openstaande facturen zijn voor veel ondernemers een grote bron van ergernis. Als de klant blijft weigeren om de factuur te voldoen, kan het inschakelen van een incassobureau uitkomst bieden. Waar moet u op letten?

Incassobureaus werken vaak op basis van no cure no pay. Dit kan in de praktijk wel anders uitpakken, zodat het verstandig is om vooraf te controleren of de incasso daadwerkelijk op basis van no cure no pay is. Zeker als er op basis van een uurtarief wordt gewerkt, is het verstandig om vooraf een schriftelijke (maximale) prijsopgave te vragen.

Het komt voor dat er achteraf, bijvoorbeeld op basis van de algemene voorwaarden, verborgen kosten in rekening worden gebracht. Hiermee rekening houden door vooraf een schriftelijke prijsopgave te vragen en door te vragen naar de maximaal in rekening te brengen kosten, kan teleurstelling achteraf voorkomen.

Tip!

Vraag bij de opgave van de (maximale) prijs het liefst naar praktijkvoorbeelden. Wat zijn de kosten als de klant de factuur betwist of als hij maar een deel van de vordering of niet de volledige incassokosten betaalt? Maak ook altijd afspraken over de situatie waarin u de opdracht uiteindelijk intrekt. Vaak wordt er in dat geval een boete in rekening gebracht die kan variëren van enkele tientallen euro’s tot een percentage van de hoofdsom.

Incasso op basis van no cure no pay

In de incassowereld is het werken op basis van no cure no pay meestal het uitgangspunt. Dit betekent dat u alleen iets hoeft te betalen als de vordering wordt voldaan. In dat geval betaalt u meestal een percentage van de hoofdsom aan het incassobureau. Deze kosten vallen echter niet altijd weg tegen de incassokosten die uiteindelijk door het incassobureau in rekening worden gebracht, terwijl het ook mogelijk is dat de debiteur wel de hoofdsom maar niet de incassokosten voldoet.

Incasso op basis van uurtarief

Vooral bij betwisting van de vordering worden de incassowerkzaamheden vaak op basis van een uurtarief verricht. Deze uurtarieven kunnen in de praktijk behoorlijk uiteenlopen en soms zelfs meer dan € 200 per uur bedragen. De kosten lopen zeker op als er moet worden geprocedeerd. In dat geval moet er bijvoorbeeld een dagvaarding en eventuele andere processtukken worden opgesteld. Daarbovenop komen de kosten van een eventuele mondelinge behandeling, de deurwaarderskosten en de griffierechten. Bij vorderingen boven de € 25.000 is de inschakeling van een advocaat noodzakelijk en lopen de kosten nog verder op. Vraag daarom altijd vooraf een schriftelijke opgave van deze bijkomende kosten.

Tip!

Controleer daarnaast ook altijd de algemene voorwaarden van het incassobureau. Als hierin bepalingen zijn opgenomen die afwijken van de afspraken met het incassobureau, bevestig dan altijd schriftelijk dat er wordt afgeweken van de algemene voorwaarden.

Gerelateerde artikelen

Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein

13-01-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).
  Belastingaangiften

  Belastingaangiften

  Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
  Personeelsdiensten

  Personeelsdiensten

  Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
  Advies

  Advies

  De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
  Corona en bijzonderheden werknemer

  Corona en bijzonderheden werknemer

  13-01-2022

  Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?