8 november 2021

Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien?

Ondernemers in de inkomstenbelasting kunnen bij staking van hun bedrijf onder voorwaarden ervoor kiezen de onderneming geruisloos door te schuiven. Maar is een dergelijke keuze achteraf nog te herzien, en zo ja, tot wanneer?

Geruisloos doorschuiven

Als een onderneming geruisloos naar een overnemer wordt doorgeschoven, vindt er fiscaal geen staking plaats. Dit betekent dat degene die het bedrijf stopt of overdraagt, niet met de fiscus hoeft af te rekenen over onder meer de boekwinsten. Die claims schuiven door naar de opvolger en vertaalt zich in een lagere overnameprijs.

Voorwaarden

Geruisloos doorschuiven is gebonden aan voorwaarden. Een belangrijke is dat de overdrager en de opvolger minstens drie jaar lang een samenwerkingsverband moeten hebben gehad, zoals een vof, of dat de opvolger al minstens drie jaar bij de overdrager in dienst is.

Verzoek nodig

Als partijen gebruik willen maken van de faciliteit tot geruisloze overdracht, moet dit bij de aangifte door beide partijen worden verzocht. De vraag die onlangs voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant werd uitgevochten, was of op deze keuze nog kan worden teruggekomen en zo ja, hoe lang.

Niet wettelijk bepaald

Het antwoord op deze vraag staat niet in de wet. De rechter besluit in deze zaak dat op grond van de aard en werking van de faciliteit hierop kan worden teruggekomen, zolang de aanslag voor één of meer van de stakende ondernemers of één of meer van de overnemende ondernemers nog niet definitief vaststaat. Staat minimaal één van deze aanslagen wel definitief vast, dan kan op de keuze voor geruisloze overdracht niet meer worden teruggekomen.

In deze zaak stonden de aanslagen van de overnemers echter al definitief vast. De rechtbank besluit dan ook dat niet op de keuze voor de faciliteit kan worden teruggekomen en stelt de inspecteur in het gelijk.

Heeft u vragen over de geruisloze overdracht van een onderneming? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

11-01-2022

Het UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. De premies voor 2022 zijn kortgeleden gepubliceerd op de website van het UWV.
Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

Waarom blijft er zo 'weinig' over van mijn eindejaarsbonus?

29-12-2021

Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,5% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 49,5%?
Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

10-01-2022

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

11-01-2022

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.