28 juli 2022

Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op jouw onderneming

De CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, is een nieuwe rapportageplicht rondom niet-financiële informatie over onderwerpen die ESG, Environmental, Social en Governance betreffen. Deze rapportageplicht heeft ook gevolgen voor het mkb.

CSRD

De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD geldt voor alle grote ondernemingen en wordt vanaf 2024 trapsgewijs ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor middelgrote en kleine ondernemingen, omdat de CSRD informatie uit de waardeketen vereist.

Waarom de CSRD?

De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent worden. Via de Europese Green Deal is er een actieplan opgesteld om dit te bereiken. De CSRD is een van de instrumenten die de EU inzet om haar ambitieuze doel te realiseren. De richtlijn heeft tot doel de kwaliteit en vergelijkbaarheid van niet-financiële informatie van ondernemingen te bevorderen over ESG-onderwerpen door de invoering van een Europees raamwerk (ESRS). Daarnaast komt er een controleplicht op de informatie (beperkte mate van zekerheid), waardoor greenwashing (duurzaamheidsfraude) voorkomen moet worden.

Voor welke bedrijven is deze richtlijn van toepassing?

De CSRD gaat gelden voor grote ondernemingen. Bedrijven worden gezien als grote ondernemingen als ze twee opeenvolgende jaren aan minstens twee van de drie kenmerken voldoen:

  • minimaal 250 fte personeelsleden
  • minimaal € 40 miljoen omzet
  • minimaal € 20 miljoen balanstotaal

Let op!

Middelgrote en kleine ondernemingen zijn voorlopig vrijgesteld van de CSRD. Het keteneffect van de verplichting (de CSRD vraagt ook inzicht in de impact van ondernemingen in de waardeketen) en andere Europese maatregelen kunnen er wel voor zorgen dat zij op het gebied van verduurzamen sneller actie moeten ondernemen. Ben je een middelgrote of kleine onderneming? Dan is het raadzaam de ontwikkelingen te blijven volgen en voorbereidingen te treffen rondom transparantie op duurzaamheidsgebied. Denk bijvoorbeeld om te beginnen aan inzicht in jouw CO2-voetafdruk of aan jouw grondstofgebruik.

Wat is de scope van de regelgeving?

De CSRD is een rapportageplicht op het vlak van ESG (Environmental, Social en Governance). De regelgeving vereist dat ondernemingen transparant zijn over hun impact. Niet alleen hun eigen impact, maar ook de impact die de onderneming heeft op de keten waarin zij actief is. De impact van grote ondernemingen kan namelijk voor een belangrijk deel in de waardeketen liggen en daarom is het van belang om deze waardeketen mee te nemen in de rapportage.

Wanneer is de regelgeving van toepassing?

De regelgeving zal naar verwachting 1 december 2022 geïmplementeerd worden door de lidstaten. Er is vervolgens gekozen voor een trapsgewijze invoering vanaf de aanvang van het boekjaar 2024.

Voor boekjaren die aanvangen op of na:

  • 1 januari 2024: NFRD-plichtige ondernemingen, zijnde de beursgenoteerde ondernemingen met meer dan 500 medewerkers (rapportage in 2025 over gegevens van 2024)
  • 1 januari 2025: grote ondernemingen die momenteel niet onder de NFRD vallen (rapportage in 2026 over gegevens van 2025)
  • 1 januari 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen en kleine en niet-complexe kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (rapportage in 2027 over gegevens van 2026)

Let op!

Om voorbereid te zijn op deze wetswijziging, adviseren wij je om tijdig, al in 2022, te starten met het maken van beleid, het starten met het meten en sturen op ESG-indicatoren en het opstellen van rapportages. Zo ben je op tijd klaar voor de CSRD en pluk je daarmee direct de voordelen van verduurzaming.

Gerelateerde artikelen

Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden

22-07-2022

Vanaf 1 augustus 2022 gelden gewijzigde arbeidsrechtelijke regels. Dit is het gevolg van de implementatie van de wet die de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de wet moet implementeren. In deze advieswijzer gaan we nader in op wat dat voor u als werkgever betekent en waar u op moet letten.
Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging

22-07-2022

Het kabinet wil bedrijven de mogelijkheid bieden het bezoekadres van het bedrijf af te schermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook het privéadres van mensen die door hun beroep aan waarschijnlijke dreiging blootstaan, zou afgeschermd moeten kunnen worden. Om dit te bereiken, wordt de wet aangepast.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Navordering bij repeterende 'kleine' aangiftefout

Navordering bij repeterende 'kleine' aangiftefout

01-08-2022

Vanaf een bepaald bedrag legt de Belastingdienst een navorderingsaanslag op. Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450 aan te betalen belasting.