28 juli 2022

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?

Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

Redelijke termijn

Afhandeling van bezwaar en beroep mag in beginsel maximaal twee jaar duren, eventueel hoger beroep nogmaals twee jaar, eventueel beroep in cassatie nogmaals twee jaar. Het uitgangspunt voor een schadevergoeding bedraagt € 500 per half jaar overschrijding van deze termijnen.

Invloed corona

In een zaak die onlangs door de Hoge Raad werd beoordeeld, ging het om de vraag of de redelijke termijn door het gerechtshof Leeuwarden terecht vanwege corona met vier maanden was verlengd. Vanwege de reden van deze verlenging had de belastingplichtige volgens het Hof geen recht op een schadevergoeding.

Hoge Raad: alleen bij sluiting gerechtsgebouw

De Hoge Raad oordeelt dat de uitbraak van het coronavirus de redelijke termijn alleen verlengt, als partijen waren uitgenodigd voor een rechtszitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met corona waren gesloten en de zitting daarom opnieuw moest worden gepland. Dit was in deze zaak niet het geval.

Geen extra tijd voor inplannen zittingen

De Hoge Raad was het niet eens met de reden van het extra uitstel voor een periode van twee maanden omdat rechtszaken opnieuw moesten worden ingepland. De uitspraak van het Hof was vanwege die planning daarom vier dagen na de redelijke termijn gedaan. De belastingplichtige ontving derhalve een schadevergoeding van € 500.

Gerelateerde artikelen

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

Andere optieregeling voor startups vanaf 2023

08-08-2022

Er komt waarschijnlijk toch een andere aandelenoptieregeling voor startups. Een eerder voorgestelde ingangsdatum van deze nieuwe regeling per 2022 was uitgesteld, maar de Tweede Kamer heeft een hiertoe strekkend wetsontwerp nu toch goedgekeurd.
Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA

Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA

26-07-2022

Om eigenrisicodrager voor de WGA te worden moet je als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De regels zijn strikt en er is geen tot nauwelijks ruimte voor coulance. Wat zijn de voorwaarden?
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.