12 januari 2022

Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon.

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever -en soms op initiatief van de werknemer-, dan bent u de betreffende werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Denk aan het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als sprake is van een ontbindingsverzoek waarbij de werknemer het initiatief heeft genomen, dan geldt dat er alleen sprake is van een transitievergoeding als de kantonrechter tot het oordeel komt dat sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de kant van de werkgever, wat niet snel wordt aangenomen.

Jaarlijkse aanpassing maximumtransitievergoeding

Die transitievergoeding kent een maximale vergoeding die jaarlijks aangepast wordt aan de hand van de ontwikkeling van de marktcontractlonen. Deze wordt geraamd op 2,2%.

Momenteel is het maximale bedrag dat aan transitievergoeding betaald moet worden € 84.000. Bij verhoging met 2,2% resulteert dit in een bedrag van € 85.848. Dit bedrag wordt afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

Met de onderhavige regeling wordt daarom met ingang van 1 januari 2022 het bedrag van € 84.000 verhoogd naar € 86.000. Het moet gaan om een netto dienstverband. Is de werknemer er enige tijd tussenuit geweest dan tellen die maanden niet mee voor het recht op een transitievergoeding.


Let op!

Overigens blijft gelden dat als de werknemer over twaalf maanden een loon heeft dat hoger is dan dat maximumbedrag, het hogere loon als maximum geldt.

Voorbeeld

Stel een werknemer is 55 jaar oud en 33 jaar in dienst met als laatste functie financieel directeur. Hij verdient € 12.000 bruto inclusief vakantiebijslag per maand. Stel dat hij in 2022 wordt ontslagen. Hoe hoog is dan zijn transitievergoeding?

De berekening gaat als volgt: 33 x (1/3 x € 12.000) = € 132.000

Dit is hoger dan de maximale transitievergoeding van € 86.000 die voor 2022 geldt en ook hoger dan zijn jaarsalaris dat € 120.000 bruto bedraagt. Om die reden heeft hij recht op € 120.000 bruto aan transitievergoeding dat gelijkstaat aan zijn maximale jaarsalaris.

Gerelateerde artikelen

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s

11-05-2022

Gemeenten kunnen vanaf 2025 desgewenst alleen vrachtauto’s en bestelauto’s toelaten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.
Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022

28-04-2022

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u voor uzelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.
Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.
STAP-budget tweede periode alweer op

STAP-budget tweede periode alweer op

06-05-2022

Het UWV meldt dat het STAP-budget voor de tweede aanvraagperiode op 3 mei 2022 rond 20.30 uur alweer op was. De derde aanvraagperiode start op 1 juli 2022.
Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

10-05-2022

Vanaf 1 april 2022 verleent de Belastingdienst geen bijzonder uitstel van betaling meer in verband met de coronacrisis. Als u voor nieuwe schulden uitstel van betaling nodig heeft, moet u dus voldoen aan het reguliere uitstelbeleid van de Belastingdienst. Voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2022 worden ingediend, geldt tijdelijk wel mogelijk een langere betalingstermijn.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.