3 augustus 2022

Subsidieregeling 'NL leert door' aangepast

De subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’ is onlangs aangepast. De aanpassingen betreffen de maatwerktrajecten die samenwerkingsverbanden, zoals brancheorganisaties, kunnen opzetten en zijn bedoeld voor behoud van werk, c.q. de overgang naar ander werk.

NL leert door

De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis. Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing.

Geen kopie ID-bewijs meer bewaren

Er is nu dus een aantal zaken gewijzigd in deze regeling. Een van de wijzigingen is het vervallen van de verplichting om van de deelnemers een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren. Deze eis blijkt in strijd met de privacywetgeving. De identiteit van de deelnemers moet nog wel worden vastgesteld en worden vastgelegd door middel van het formulier ‘Verklaring controle ID-bewijs van deelnemer’. Dit is te downloaden via de site.

Let op!

Samenwerkingsverbanden zullen verzocht worden al gemaakte kopieën te vernietigen en de Verklaring controle ID-bewijs van deelnemers in de administratie op te nemen.

EVC-procedures

Voor EVC-procedures (Erkenning voor Verworven Competenties) is geregeld dat de prestatieverklaring - die is opgenomen in een bijlage bij de regeling - de basis is voor de bepaling of een EVC-procedure voor subsidie in aanmerking komt.

Verlenging looptijden

Een andere wijziging betreft de verlenging van de looptijd voor de uitvoering van activiteiten van 16 naar 20 maanden. In de praktijk bleek dat de termijn van 16 maanden hiervoor te kort was.

Ook is de looptijd verlengd waarin een verzoek tot verlaging van de subsidie kan worden ingediend. Een dergelijk verzoek kan gedaan worden om te voorkomen dat de subsidie komt te vervallen omdat onvoldoende activiteiten zijn gerealiseerd. Met deze aanpassing is het mogelijk om tot uiterlijk 16 maanden na de oorspronkelijke subsidieverlenging een verzoek in te dienen voor verlaging tot maximaal 50% van het laatst verleende subsidiebedrag.

Gerelateerde artikelen

Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.
Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd

Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd

05-08-2022

Vanaf 1 april 2022 geldt een werkvergunningsvrijstelling voor vluchtelingen uit Oekraïne. Tot en met 31 augustus was dit al mogelijk zonder de sticker van de IND in het paspoort. Deze termijn is onlangs verlengd naar 31 oktober 2022.
Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning

04-08-2022

Wie een woning verhuurt, gaat hierover vanaf volgend jaar, 2023, fors meer belasting betalen, als het aan het kabinet ligt. Zij is van plan de zogenaamde leegwaarderatio in box 3 fors te verhogen.
Personeelsdiensten

Personeelsdiensten

Loonbelastingverklaringen, ziekteverzuimverzekeringen, en andere werkgeversverzekeringen: allemaal zaken die komen kijken bij de loonadministratie.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op.