1 april 2022

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen de dubbel betaalde premies terugvragen. Zij moeten hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open.

Dubbele premies

Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd.

Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die af in het land van vestiging. Hierdoor hebben sommige rijnvarenden dubbele premies betaald, zowel in Nederland als in het andere land. Voor deze rijnvarenden geldt tot en met 30 juni 2022 een tegenmoetkoming.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt de som van de premies die de werkgever tussen 1 mei 2020 en 31 december 2015 op het loon van de rijnvarende inhield en afdroeg.

Let op!

De tegemoetkoming bedraagt nooit meer dan de premies volksverzekeringen die de rijnvarende in die periode in Nederland betaalde.

Voorwaarden

Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet:

  1. de rijnvarende tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 in Nederland premies volksverzekeringen betaald hebben, en
  2. de in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland gevestigde werkgever in diezelfde periode premies volksverzekeringen hebben ingehouden op het loon van de rijnvarende.

Let op!

De rijnvarende kan de tegemoetkoming alleen aanvragen als hij/zij in Nederland geen recht heeft op teruggaaf van de ingehouden premies en in het andere land te laat is om daar de ingehouden premies terug te vragen. Bovendien moeten de aanslagen over de periode 1 mei 2010 tot en met 31 december 2015 onherroepelijk vaststaan.

Aanvragen uiterlijk 30 juni 2022

De tegemoetkoming kan tot uiterlijk 30 juni 2022 bij Belastingdienst schriftelijk worden aangevraagd. Bij deze aanvraag moet een aantal gegevens overlegd worden, zoals jaaropgaven en loonstroken. Als de aanvraag volledig is, ontvangt de rijnvarende binnen acht weken bericht van de Belastingdienst.

Tip!

Is de Rijnvarende overleden? Dan kunnen de nabestaanden de tegemoetkoming aanvragen.

Gerelateerde artikelen

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

31-03-2022

Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.
Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

31-03-2022

Moet u lang wachten op jouw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Werkkostenregeling 2022

Werkkostenregeling 2022

23-06-2022

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis.
Online diensten

Online diensten

Altijd en overal uw (loon)administratie bijwerken? Dat kan met behulp van onze online diensten. Bespaar kostbare tijd en ervaar de voordelen van onlinewerken. We kunnen de online-diensten specifiek op uw behoeften afstemmen.
Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.