8 augustus 2022

Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden

Vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 neemt de Belastingdienst in saneringsakkoorden genoegen met een lager uitkeringspercentage dan normaal. Het betreft een tijdelijke tegemoetkoming die bedoeld is om - in de kern gezonde - ondernemingen met schulden extra te ondersteunen in de nasleep van de coronacrisis.

Minnelijke saneringsakkoorden

Bij een minnelijk saneringsakkoord maakt de ondernemer buiten de rechter om afspraken met zijn schuldeisers om zijn schulden zoveel mogelijk binnen 36 maanden af te lossen. Na die periode wordt een mogelijke restschuld door alle schuldeisers kwijtgescholden. Een belangrijke voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel.

Wat kan er met belastingschulden?

Bij de onderhandeling over het saneringsakkoord moet de ondernemer met alle schuldeisers afspraken maken over de aflossing. Vaak is ook de Belastingdienst een van de schuldeisers. Normaal gesproken wil de Belastingdienst bij een minnelijk saneringsakkoord het dubbele uitkeringspercentage ten opzichte van het percentage dat wordt afgelost aan de overige schuldeisers. In praktijk betekent dit nogal eens dat er voor de overige schuldeisers dan niets of niet veel overblijft, waardoor de kans op een akkoord van de overige schuldeisers aanzienlijk afneemt.

Tijdelijk met minder genoegen

Om de totstandkoming van minnelijke saneringsakkoorden te bevorderen neemt de Belastingdienst daarom tijdelijk genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als de overige schuldeisers. Dit geldt voor alle verzoeken tot minnelijke sanering die in de periode van 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 worden ontvangen.

Let op!

Een van de voorwaarden van de Belastingdienst is dat de ondernemer die om sanering verzoekt, zijn onderneming voortzet.

WHOA

Als niet alle schuldeisers akkoord willen gaan, is het ook mogelijk via de zogenaamde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) de rechter te vragen om het saneringsakkoord goed te keuren. Alle betrokken schuldeisers zijn, na goedkeuring door de rechter, dan aan het saneringsakkoord gebonden.

Ook in saneringsakkoorden onder de WHOA neemt de Belastingdienst vanaf 1 augustus 2022 tot 1 oktober 2023 genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als concurrente schuldeisers.

Gerelateerde artikelen

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan

15-09-2022

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, ook wel dga-taks genoemd, aangenomen. Dit wetsvoorstel wil bij leningen van meer dan € 700.000 bij de eigen bv, het bedrag boven die € 700.000 belasten in box 2.
Verduurzaming

Verduurzaming

21-09-2022

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en de leveringszekerheid van gas waarborgen. Het stelt daarom verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de energiebelasting, de btw op zonnepanelen en diverse subsidieregelingen voor ondernemers. We zetten alles hier voor jou uiteen.
Belastingaangiften

Belastingaangiften

Administratiekantoor Koorn verzorgt alle vormen van belastingaangiften voor ondernemers. Denk aan de omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting etc. Ook helpen we graag bij een boekenonderzoek door de Belastingdienst. Ons kantoor heeft een convenant met de Belastingdienst voor Horizontaal Toezicht.
Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

06-10-2022

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.
Bedrijfsadministratie

Bedrijfsadministratie

Een overzichtelijke organisatie van uw administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Ons administratiekantoor helpt met het opzetten, uitvoeren en optimaliseren van uw administratie.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op.