22 september 2021

Verduurzaming - Miljoenennota

Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de bpm.

Wederom hogere bijtelling voor elektrische auto

Al jaren wordt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs verhoogd. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto's 16%. In 2021 was dit nog 12%.

De maximale cataloguswaarde waarover deze lage bijtelling wordt verleend (de Tesla-taks), wordt vanaf 2022 verlaagd. Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan € 35.000? Dan geldt voor het bedrag daarboven het normale bijtellingspercentage van 22%.

Voorbeeld

Als de eerste tenaamstelling van een Tesla Model X met een cataloguswaarde van € 110.000 in 2021 plaatsvindt, bedraagt de maandelijkse bruto bijtelling € 1.683. Wanneer dezelfde auto pas in 2022 te naam wordt gesteld, is de maandelijkse bruto bijtelling € 1.842.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 17% in 2025 en 22% in 2026. Ook daalt de maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt: naar € 30.000 vanaf 2023.

Het bijtellingspercentage staat voor een periode van vijf jaar vast, gerekend vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum van eerste toelating.

Tip!

Heeft u het voornemen om een elektrische auto aan te schaffen? Zorg er dan voor dat de eerste tenaamstelling van de auto nog in 2021 plaatsvindt. Daarmee stelt u de lagere bijtelling voor het privégebruik van de auto voor vijf jaar veilig.

Verhoging bpm

De te betalen bpm wordt aan de hand van de CO2-uitstoot van een personenauto vastgesteld. Voor auto’s die meer CO2 uitstoten, moet meer bpm worden betaald. Aangezien auto’s steeds zuiniger worden, loopt de belastingopbrengst van de bpm terug. Om de belastingopbrengst van de bpm te verhogen, gaan de tarieven omhoog.

Ook de komende jaren wordt de bpm verhoogd. Die verhoging wordt gekoppeld aan de verwachte ‘vergroening’ van nieuwe automotoren en bedraagt 2,3%.

Meer milieu-investeringsaftrek (MIA)

Voor milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze bedrijfsmiddelen worden jaarlijks in de Milieulijst gepubliceerd.

Tip!

Milieu-investeringsaftrek kan doorgaans samen met kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden gebruikt. Op deze manier kunt u twee soorten investeringsaftrek benutten voor één investering.

De milieu-investeringsaftrek kent op dit moment drie percentages: 13,5%, 27% en 36%. Deze percentages worden per 1 januari 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Met deze verhoging wil het kabinet bedrijven stimuleren om te (blijven) investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Let op!

Het toe te passen percentage aan milieu-investeringsaftrek verschilt per soort investering. Ook geldt voor sommige investeringen een maximum aan MIA. Wilt u gebruikmaken van de milieu-investeringsaftrek? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Aanpassen energiebelasting ter voorkoming dubbele belasting bij batterijopslag

De levering van elektriciteit aan een energieopslagfaciliteit zal onder voorwaarden niet worden aangemerkt als een belaste levering voor de energiebelasting. Hiermee wordt voorkomen dat bij de opslag van elektriciteit in een keten twee keer belasting wordt geheven over de levering van elektriciteit.

Gerelateerde artikelen

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022

07-01-2022

Als werkgever kunt u het lage-inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor werknemers die gemiddeld minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. Onlangs zijn de uurloongrenzen voor 2022 bekendgemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd

Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd

18-01-2022

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de nieuwe Energielijst voor dit jaar gepubliceerd. De Energielijst bevat tal van wijzigingen, die zowel voor ondernemers zowel voor- als nadelig uit kunnen pakken.
Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken

17-01-2022

Met het uitbreken van de coronacrisis is de mogelijkheid geboden om uitstel van betaling voor diverse belastingen te vragen. In dit artikel de laatste stand van zaken.
Advies

Advies

De keuzes en beslissingen die u maakt zijn cruciaal voor het succes van uw onderneming. Bijvoorbeeld advies over de rechtsvorm van uw onderneming, bij uitbreiding of bedrijfsbeëindiging. Wij werken samen met ons zusterbedrijf Omnyacc. Hierdoor beschikken wij over de juiste kennis om u goed te kunnen adviseren.
Contact

Contact

Heeft u vragen over uw administratie? Neem dan gerust contact met ons op. 
Corona en bijzonderheden werknemer

Corona en bijzonderheden werknemer

13-01-2022

Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?