Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Overige corona-actualiteiten voor werkgever 2022

Overige corona-actualiteiten voor werkgever 2022

23-06-2022

Meer over uitstel van betaling, ruimte betalingsregeling, invorderingsrente en G-rekening.
Varia loon- en premieheffing 2022

Varia loon- en premieheffing 2022

23-06-2022

Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2022 gedaald naar 37,07% (37,10% in 2021). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 69.398. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.
Corona en bijzonderheden werknemer 2022

Corona en bijzonderheden werknemer 2022

23-06-2022

Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?
Vervoer 2022

Vervoer 2022

23-06-2022

In 2022 verandert er niets in de bijtelling voor nieuwe auto’s met een C-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer. Deze blijft, net als in eerdere jaren, gehandhaafd op 22%. Wel gaat de bijtelling voor de elektrische auto veranderen.
NOW 2022

NOW 2022

23-06-2022

U kon wellicht door de coronacrisis de loonsubsidie NOW aanvragen. Deze regeling is volledig gestopt. U kunt dus geen NOW meer aanvragen.
Corona en thuiswerken 2022

Corona en thuiswerken 2022

23-06-2022

Omdat werknemers veel meer thuiswerken als gevolg van corona, kunnen werkgevers zich genoodzaakt voelen tegemoet te komen in de kosten die werknemers thuis maken.
Werkkostenregeling 2022

Werkkostenregeling 2022

23-06-2022

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis.
Wet tegemoetkomingen loondomein 2022

Wet tegemoetkomingen loondomein 2022

23-06-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV)
Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht 2022

Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht 2022

23-06-2022

Van transitievergoeding, WW-premie, aanbod vaste uren 2022, oproeptermijn, RI&E, verbod op rookruimtes, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof tot no-riskpolis.
Wet DBA 2022

Wet DBA 2022

23-06-2022

Het vorige kabinet wilde de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangen, maar heeft die opdracht aan een nieuw kabinet gegeven. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers.
Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie

23-06-2022

Er komt € 13 miljard subsidie beschikbaar voor projecten die de CO2-uitstoot verminderen en voor projecten inzake hernieuwbare energie. Via de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) kan de subsidie worden aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).
Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast?

22-06-2022

Als u uw woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens vakantie, zijn de huurinkomsten belast. Maar wat nu als u de woning deels tijdelijk verhuurt en zelf in het andere deel blijft wonen. Maakt dat nog verschil?
Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers

22-06-2022

Werkgevers in de zorg kunnen subsidie krijgen als ze zieke werknemers langer dan twee jaar loon willen blijven doorbetalen. Het doel van deze regeling is om zorgwerknemers die door corona ziek zijn geworden te behouden voor de zorg.
Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

Tijdelijk minder werk voor uw werknemers?

21-06-2022

De Regeling Werktijdverkorting (wtv) regelt een WW-uitkering voor werknemers voor de door hen niet-gewerkte uren tijdens een korte periode dat een onderneming minder werk heeft. Tot 1 oktober 2021 konden werkgevers geen gebruikmaken van de wtv. Deze was tijdelijk vervangen door de NOW. Vanaf 1 oktober 2021 is het echter weer mogelijk om een beroep te doen op de wtv.
Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal

21-06-2022

Vanaf 1 augustus van dit jaar wordt het mogelijk een bv volledig online op te richten. Nu is het al mogelijk een notariële akte digitaal te laten passeren, maar het volledig online oprichten van een bv kan nog niet.
Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend

20-06-2022

Een werkgever met jonge werknemers heeft ook in 2022 mogelijk recht op jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De uurloonbandbreedtes voor 2022 zijn onlangs bekendgemaakt.