Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Varia loon- en premieheffing

Varia loon- en premieheffing

13-01-2022

Het basistarief in de inkomstenbelasting is in 2022 gedaald naar 37,07% (37,10% in 2021). Dit tarief geldt voor het inkomen tot € 69.398. Zowel werkenden als mensen met een uitkering hebben hier voordeel van.
Vervoer

Vervoer

13-01-2022

In 2022 verandert er niets in de bijtelling voor nieuwe auto’s met een C-uitstoot van meer dan 0 gram per kilometer. Deze blijft, net als in eerdere jaren, gehandhaafd op 22%. Wel gaat de bijtelling voor de elektrische auto veranderen.
Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

13-01-2022

De vrije ruimte in de werkkostenregeling is in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis.
Wet tegemoetkomingen loondomein

Wet tegemoetkomingen loondomein

13-01-2022

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat ook in 2022 uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV).
  Wet DBA

  Wet DBA

  13-01-2022

  Het vorige kabinet wilde de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (Wet DBA) vervangen, maar heeft die opdracht aan een nieuw kabinet gegeven. Deze wet zorgt namelijk voor te veel onrust en onzekerheid onder zzp’ers en hun opdrachtgevers.
  Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

  Varia arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht

  13-01-2022

  Vanwege de grote mate van grensoverschrijdend werken, een Europese toezichthouder en het voorkomen van verwarring wat de taken zijn van de Inspectie SZW, is besloten om met ingang van januari 2022 de naam te veranderen in ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’ en in het Engels ‘Netherlands Labour Authority’. Zowel in het Nederlands en Engels afgekort tot NLA.
  Corona en thuiswerken

  Corona en thuiswerken

  13-01-2022

  Omdat werknemers veel meer thuiswerken als gevolg van corona, kunnen werkgevers zich genoodzaakt voelen tegemoet te komen in de kosten die werknemers thuis maken.
  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

  13-01-2022

  Eind 2021 zijn de coronamaatregelen weer verscherpt. Omdat dit opnieuw grote gevolgen heeft voor ondernemers, is de loonsubsidie NOW terug, in de vorm van NOW 5.0 en NOW 6.0.
  Corona en bijzonderheden werknemer

  Corona en bijzonderheden werknemer

  13-01-2022

  Kan een werkgever, om te voldoen aan zijn zorgplicht, het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen? En wie betaalt dat dan? En wat als een werknemer geen mondkapje wil dragen?
  Overige corona-actualiteiten voor werkgevers

  Overige corona-actualiteiten voor werkgevers

  13-01-2022

  Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen.
  Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

  Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring!

  13-01-2022

  Kocht u in 2020 onroerende zaken, en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.
  Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

  Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022

  12-01-2022

  De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2022 verhoogd van € 84.000 naar € 86.000. Heeft een werknemer over 12 maanden een hoger loon dan dit bedrag, dan telt het hogere loon.
  Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

  Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022

  11-01-2022

  Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.
  Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

  Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld

  11-01-2022

  Het UWV stelt jaarlijks de premies voor de vrijwillige verzekeringen vast. De premies voor 2022 zijn kortgeleden gepubliceerd op de website van het UWV.
  Geen MIA meer voor elektrische personenauto

  Geen MIA meer voor elektrische personenauto

  10-01-2022

  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde eerder de nieuwe Milieulijst voor 2022. Elektrische personenauto’s staat hier niet meer op en komen dus niet meer in aanmerking voor deze extra subsidie.
  Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

  Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

  10-01-2022

  Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.