Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld

15-04-2022

Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Hiervoor is een zogenaamde internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.
Geen precariobelasting zonder tarief

Geen precariobelasting zonder tarief

15-04-2022

Als een gemeente precariobelasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Die verordening moet ook het tarief bevatten. Is dit niet het geval, dan kan geen precariobelasting worden geheven.
Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

15-04-2022

Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.
Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3

14-04-2022

Er worden geen invorderingsmaatregelen getroffen als belastingplichtigen met inkomen in box 3 de laatste betaaltermijn van hun voorlopige aanslag voor 2022 overschrijden. Betrokkenen ontvangen op korte termijn een brief.
Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding

14-04-2022

Het UWV komt werkgevers vanaf 1 april 2020 tegemoet in de betaling van de transitievergoeding aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Dit als gevolg van de Wet compensatie transitievergoeding. Wat zijn hierbij de voorwaarden? En wanneer en waar moet u deze regeling aanvragen?
Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

13-04-2022

Als vrijwilliger kunt u soms vanwege het vrijwilligerswerk giften aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?
Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal

Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal

13-04-2022

Ondernemers die nog niet over eHerkenning beschikken, kunnen de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2022 toch nog via het oude ondernemersportaal indienen. Eerder leek het er op dat dit niet meer mogelijk was.
Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst

12-04-2022

Vanaf 1 augustus 2022 geldt een aantal nieuwe rechten en opzegverboden voor arbeidsovereenkomsten. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding

Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding

12-04-2022

Naast de transitievergoeding zijn er nog diverse andere vergoedingen in het arbeidsrecht waar u mee te maken kunt krijgen bij ontslag van een werknemer. In deze advieswijzer bespreken wij achtereenvolgens de aanzegvergoeding, de gefixeerde schadevergoeding en de billijke vergoeding. Wanneer is hiervan sprake? En wat zijn de regels?
Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024

11-04-2022

Per 1 januari 2024 wil het kabinet het wettelijk minimumloon verhogen met 7,5%. Het betreft hier een buitengewone verhoging. Een wetsvoorstel hiertoe wordt momenteel uitgewerkt.
Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

11-04-2022

Vanwege de oorlog in Oekraïne gelden er tal van handelsbeperkingen. Bent u hierdoor getroffen in uw omzet, dan kunt u subsidie krijgen voor het zoeken naar alternatieve markten.
Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022

Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022

06-04-2022

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst, want stilstand is achteruitgang. Niet voor niets stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Bent u benieuwd of innovatie ook voor uw onderneming loont?
Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen

Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen

06-04-2022

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verkorten van de betaaltermijn voor het grootbedrijf dat afnemer is van het mkb. Een wetsvoorstel dat deze termijn verkort naar 30 dagen, is aangenomen. Wanneer dit ingaat, is nog niet bekend.
Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022

Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022

05-04-2022

Voor de ondernemer die na 1 januari 2018 is getrouwd zonder huwelijksvoorwaarden, geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. Ben je voor 1 januari 2018 getrouwd en heb je geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor jou de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen.
Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027

05-04-2022

De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met de invoering van een vrachtwagenheffing per 2027. Deze regeling houdt in dat er voor bedrijfsauto’s van meer dan 3.500 kilo een heffing per verreden kilometer betaald moet worden. De invoeringsdatum is later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen

Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen

04-04-2022

De voorlopig laatste tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW kunt u nog tot en met 13 april 2022 indienen bij het UWV. Deze aanvraag betreft de periode januari tot en met maart 2022.