Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Bestelauto voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder

Bestelauto voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder

01-11-2022

Bestelauto’s worden voor ondernemers vanaf 2025 fors duurder, zowel bij aankoop als in gebruik. Dit wordt veroorzaakt door een hogere bpm bij aanschaf en een hogere motorrijtuigenbelasting. Deze voorstellen staan in het Belastingplan 2023.
Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen

31-10-2022

Ondernemers die problemen hebben met het terugbetalen van hun belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd, kunnen verzoeken om een versoepeling van de afbetalingsregeling. Deze verzoeken kunnen in november van dit jaar digitaal worden ingediend.
Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

28-10-2022

Ben je een non-profitorganisatie? En heb je vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen? Dan kun je onder voorwaarden gratis een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor deze vrijwilligers. Voor de aanvraag heb je wel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.
Speciale regeling gebruikelijk loon start-up verdwijnt

Speciale regeling gebruikelijk loon start-up verdwijnt

27-10-2022

Op dit moment geldt een speciale regeling voor start-ups waardoor zij zichzelf als voor de bv werkende aandeelhouder een lager gebruikelijk loon mogen uitkeren. Vanaf 2023 verdwijnt deze regeling.
Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen

Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen

27-10-2022

Het kabinet heeft voorgesteld om vanaf 2023 0% btw te laten gelden voor de levering en installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Over de toepassing van dit nultarief beantwoordde de staatssecretaris onlangs een aantal vragen.
Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen

26-10-2022

Vanwege het grote aantal aanvragen, trekt het kabinet € 62 miljoen extra uit voor energiebesparende maatregelen via de ISDE-regeling. Daardoor is er in 2022 in totaal € 290 miljoen voor deze regeling beschikbaar.
Sticker of O-document 1 november verplicht voor werkende Oekraïner

Sticker of O-document 1 november verplicht voor werkende Oekraïner

25-10-2022

De overgangsperiode waarin vluchtelingen uit de Oekraïne zonder werkvergunning konden werken zonder sticker of O-document in hun paspoort eindigt op 31 oktober 2022 definitief. Vanaf 1 november 2022 kunnen vluchtelingen uit de Oekraïne daarom niet meer werken zonder werkvergunning als ze geen sticker of O-document in hun paspoort hebben.
3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

25-10-2022

Wanneer je als werkgever een werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kun je hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject.
Onderbouw jouw vaste kostenvergoeding

Onderbouw jouw vaste kostenvergoeding

24-10-2022

Geef je jouw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kun je misschien belasting besparen als je zorgt voor een goede vastlegging.
Datum vaststelling TVL starters verlengd

Datum vaststelling TVL starters verlengd

24-10-2022

Starters krijgen meer tijd om de definitieve vaststelling van hun TVL, de zogenaamde Startersregeling, aan te vragen. Dit betreft de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De deadline is verlengd van 1 december 2022 naar 1 februari 2023.
Meer geld voor energie- en milieuvriendelijk ondernemen

Meer geld voor energie- en milieuvriendelijk ondernemen

21-10-2022

Voor ondernemers die energie- of milieuvriendelijk investeren, komt vanaf 2023 jaarlijks € 150 miljoen extra beschikbaar. Daartoe worden de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de regeling inzake vervroegd afschrijven op milieu-investeringen (Vamil) verhoogd. Dit is op Prinsjesdag bekendgemaakt.
Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

20-10-2022

De subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona is van start gegaan. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022.
Grens aan aftrek periodieke giften

Grens aan aftrek periodieke giften

20-10-2022

De aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt vanaf 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022, 16.00 uur.
Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed

Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed

19-10-2022

Met de bedrijfsopvolgingsregeling kun je jouw onderneming fiscaal vriendelijk schenken of laten vererven bij jouw overlijden. Het kabinet heeft aangekondigd dat deze mogelijkheid voor verhuurd vastgoed komt te vervallen.
Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023

18-10-2022

Het tarief van de gedifferentieerde premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, de Aof-premie, gaat vanaf 2023 voor kleine werkgevers omlaag. Wat de nieuwe premie exact wordt, is nog niet bekend.
Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis

Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis

18-10-2022

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft bevestigd dat saldering van de teruggeleverde elektriciteit opgewekt door zonnepanelen plaats moet vinden op jaarbasis. Hier was onduidelijkheid over, omdat sommige energieleveranciers de saldering over een andere tijdsperiode (wilden) verwerken.