Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Advieswijzer Ontslagrecht 2022

Advieswijzer Ontslagrecht 2022

23-03-2022

In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 maart 2022. Wanneer mag u iemand ontslaan, welke route moet u bewandelen en wat moet u vastleggen?
Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld

Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld

21-03-2022

Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Het bedrag is voor 2022 verhoogd en bedraagt € 41,50 bruto per dag.
Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan

21-03-2022

Werkgevers die voor de maanden juni tot en met september 2020 NOW hebben aangevraagd, dienen vóór 1 april 2022 een definitieve berekening aan te vragen. Gebeurt dit niet, dan moet de volledige tegemoetkoming voor die periode worden terugbetaald.
Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten

Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten

18-03-2022

Het aantal flexwerkers, zoals uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband, neemt in Nederland steeds verder toe. Om ervoor te zorgen dat ook werknemers met korte of tijdelijke dienstverbanden aanspraak kunnen maken op medezeggenschapsrechten is de WOR (Wet op de ondernemingsraden) per 1 januari 2022 op dit punt gewijzigd.
Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april

Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april

18-03-2022

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april dit jaar moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden. Als dga moet u dan ook een mogelijke betalingsonmacht van jouw bv weer apart melden.
Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

Nog 1 week voor inschrijving UBO-register!

17-03-2022

Moet u zich inschrijven in het UBO-register, doe dit dan vóór 27 maart van dit jaar. Bent u te laat, dan riskeert u een boete. Inschrijven kan online via de site van de Kamer van Koophandel.
Kabinet compenseert hoge energieprijzen

Kabinet compenseert hoge energieprijzen

17-03-2022

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen genomen om de stijgende energieprijzen te compenseren. De verwachte daling van de gemiddelde koopkracht met 2,7% wordt op deze manier deels teniet gedaan.
Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022

17-03-2022

Als werkgever heeft u voor bepaalde groepen werknemers die moeilijker aan het werk komen - onder voorwaarden - recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. Dit is vastgelegd in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).
Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga?

16-03-2022

Sinds dit jaar geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag. Of een dga ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of de dga al een werkplek thuis heeft die fiscaal als werkplek is aangemerkt.
Vergeet de eindheffing werkkostenregeling niet

Vergeet de eindheffing werkkostenregeling niet

15-03-2022

Als werkgever kunt u onbelast zaken aan uw personeel vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen via de werkkostenregeling. Bent u eindheffing verschuldigd, dan moet u die uiterlijk aangeven in het tweede aangiftetijdvak van het volgende jaar.
Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door

Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door

15-03-2022

Vroeg u in 2021 WBSO aan? Doe dan uiterlijk 31 maart 2022 uw WBSO-mededeling over 2021 bij de RVO. De mededeling bevat de door uw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren en soms ook de werkelijk gemaakte kosten en uitgaven.
Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers

14-03-2022

De TVL, met betrekking tot het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022, komt ook beschikbaar voor een aantal starters. Het gaat om startende ondernemers die tussen juli 2020 tot en met september 2021 hun bedrijf begonnen zijn.
Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

14-03-2022

Wilt u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 uw IB-onderneming ruisend – dit is met fiscale afrekening - inbrengen in een bv? Dan moet u, indien u nog niets heeft vastgelegd, snel in actie komen.
Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

11-03-2022

Heeft u vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om uw IB-onderneming vanaf het jaar 2021 zonder fiscale afrekening (geruisloos) in te brengen in een bv? Dan moet u nu snel in actie komen als deze inbreng nog niet is afgerond.
Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

10-03-2022

Had u in 2021 recht op LIV, jeugd-LIV of LKV? Dan stuurt het UWV u uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening goed. U kunt namelijk nog tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen.
Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

10-03-2022

Als u in 2021 één of meer fouten heeft gemaakt in uw aangiftes omzetbelasting, kunt u dit corrigeren met een suppletieaangifte. Doe dit vóór 1 april 2022. Dan voorkomt u dat u 4% belastingrente moet betalen over de nog te betalen btw.