Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3

09-03-2022

De Hoge Raad heeft eind december 2021 aangegeven dat de huidige belasting op sparen en beleggen via een forfaitair rendement in strijd is met het recht. De adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, heeft in een advies rond een vergelijkbare zaak nader aangegeven hoe dit arrest in de praktijk kan worden toegepast.
Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag

09-03-2022

In het coalitieakkoord was de afschaffing van de schenkingsvrijstelling eigen woning al opgenomen. Volledige afschaffing gebeurt pas per 2024, maar de vrijstelling wordt per 1 januari 2023 wel al verlaagd naar € 27.231.
Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

08-03-2022

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.
Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent

08-03-2022

Met ingang van 1 januari 2021 werd het overdrachtsbelastingtarief al verhoogd van 6 naar 8%. De regering heeft aangekondigd dit tarief met ingang van 1 januari 2023 nog verder te verhogen naar 9%.
Advieswijzer Fiets van de zaak 2022

Advieswijzer Fiets van de zaak 2022

07-03-2022

In 2020 is de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak van kracht gegaan. Dit bijtellingspercentage bedraagt 7%. Wat zijn de fiscale randvoorwaarden voor deze regeling, welk type fiets valt hieronder en hoe zit het met privégebruik?
Minder hypotheek door auto via private lease

Minder hypotheek door auto via private lease

07-03-2022

Automobilisten die via private lease een auto aanschaffen, kunnen minder hypotheek krijgen als ze een eigen woning willen kopen. De kosten van private lease tellen namelijk mee als financiële verplichting. Vanaf april 2022 telt deze verplichting zwaarder mee, waardoor nog minder hypotheek verkregen kan worden.
Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo

04-03-2022

Voor zelfstandig ondernemers die getroffen werden door de coronacrisis, bestond tot oktober 2021 de Tozo, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De Tozo bevatte een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud en het verstrekken van een lening voor bedrijfskapitaal.
WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis

WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis

03-03-2022

Bij het vaststellen van de WOZ-waarde van een woning, gaat de gemeente meestal uit van de prijs van vergelijkbare woningen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het zogenaamde afnemende grensnut.
Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning?

03-03-2022

In het coalitieakkoord is opgenomen dat de mogelijkheid om onbelast te schenken voor een eigen woning wordt afgeschaft. In 2022 blijft het in ieder geval nog mogelijk om gebruik te maken van de volledige schenkingsvrijstelling.
Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend

02-03-2022

De rekenvoorschriften voor 2022 zijn gepubliceerd door de Belastingdienst. Deze rekenvoorschriften gebruikt u voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen.
Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

Loon dga lager vanwege slechte financiële positie

02-03-2022

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon vanuit uw bv te genieten. Is de financiële positie van uw bv slecht? Dan kan dit gebruikelijk loon ook lager worden vastgesteld.
Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in

01-03-2022

Als u voor het tweede kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) heeft aangevraagd, moet u uiterlijk 8 maart van dit jaar een vaststellingsverzoek indienen. Met dit vaststellingsverzoek geeft u de definitieve omzetdaling over de periode door.
Advieswijzer Energielabel C kantoorpanden 2022

Advieswijzer Energielabel C kantoorpanden 2022

01-03-2022

Kantoorpanden moeten vanaf 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Kantoren die niet aan de eisen voldoen, moeten per 2023 verplicht sluiten. Dit betekent dat veel kantoren de komende jaren energiezuiniger moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van isolerende maatregelen.
Extra tegemoetkomingen evenementensector

Extra tegemoetkomingen evenementensector

28-02-2022

Ondernemers in de evenementensector kunnen vanaf 28 februari 2022 een beroep doen op een nieuwe steunmaatregel, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementensector (ATE). De regeling geldt alleen voor evenementen waarvoor geen tegemoetkoming kon worden verkregen via de TRSEC (Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19).
TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen

TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen

28-02-2022

Ondernemers die in het eerste kwartaal van dit jaar minstens 30% omzetverlies hebben geleden, kunnen vanaf 28 februari 9.00 uur TVL aanvragen. Aanvragen moeten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend.
Advieswijzer Estate planning 2022

Advieswijzer Estate planning 2022

25-02-2022

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld voor studiekosten, de aankoop van een woning of bij het verlies van een baan? Of misschien wil uw kind een langgekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen? Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.