Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden

01-04-2022

Rijnvarenden die tussen 1 mei 2010 en 31 december 2015 premies volksverzekeringen betaalden in Nederland én in Luxemburg, België, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland, kunnen de dubbel betaalde premies terugvragen. Zij moeten hiermee niet te lang wachten, want deze mogelijkheid staat alleen het eerste halfjaar van 2022 open.
Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling

01-04-2022

Als een btw-verleggingsregeling van toepassing is, mag uw leverancier of opdrachtnemer geen btw op de factuur vermelden. Gebeurt dit wel, dan kunt u deze ten onrechte vermelde btw niet in aftrek brengen. Controleer daarom altijd goed of de btw op uw inkomende facturen terecht is.
Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug

Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug

31-03-2022

Bedrijven die de brandstoffen benzine, diesel, LPG of LNG (vloeibaar aardgas) in voorraad hebben, kunnen nu een deel van de al betaalde accijns terugvragen. Dit vanwege de verlaging van de accijns op deze brandstoffen. U kunt tot uiterlijk 8 april 2022 de accijns terugvragen.
Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

31-03-2022

Moet u lang wachten op jouw btw-teruggaaf? Dan heeft u mogelijk recht op vergoeding van belastingrente.
Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld

31-03-2022

Ondernemers die vanwege corona bijzonder uitstel van betaling van belasting hebben gekregen, ontvangen in de loop van april 2022 een eerste brief van de Belastingdienst over hun schuldpositie. Het betreft een overzicht van de totale belastingschuld op 31 januari 2022.
Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code

30-03-2022

Het recht op TVL hangt samen met de bedrijfsactiviteiten zoals die blijken uit de SBI-code waarmee een bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijken de bedrijfsactiviteiten af van deze SBI-code, maar sluiten deze wel aan bij een andere SBI-code? Dan is er toch recht op TVL voor het vierde kwartaal van 2020.
Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag

Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag

30-03-2022

Wilt u een arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigen? Dan bent u waarschijnlijk verplicht een transitievergoeding te betalen. Wanneer is dit het geval? Wat zijn de regels hieromtrent? En hoeveel bedraagt deze vergoeding?
Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon

29-03-2022

De uitkering voor betaald ouderschapsverlof wordt per 2 augustus 2022 verhoogd naar 70% van het dagloon. Oorspronkelijk was voorgesteld vanaf dan een uitkering van 50% van het dagloon te verstrekken. Het voorstel voor deze verhoging is door staatsecretaris Van Gennip naar de Tweede kamer gestuurd.
Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning

Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning

29-03-2022

De rechter heeft onlangs beslist dat er geen wettelijke basis bestaat ondernemers te verplichten via eHerkenning aangiftes in te dienen. In antwoord op Kamervragen geeft staatssecretaris Van Rij aan van mening te zijn dat er wél een wettelijke basis voor is. Hij meent dan ook dat hij ondernemers nog steeds kan dwingen via eHerkenning aangifte te doen.
Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven

28-03-2022

Er komt een nieuw investeringsfonds dat specifiek gericht is op kennisintensieve bedrijven. Hierdoor moet de technologische kennis van Nederland een boost krijgen om zodoende de concurrentiepositie te verbeteren.
Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

Advieswijzer Personeel inlenen in 2022

28-03-2022

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?
Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

25-03-2022

Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Hierbij geldt in een aantal gevallen een lagere vrijstelling dan vorig jaar. Vanwege corona waren sommige vrijstellingen toen tijdelijk verhoogd.
Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?

Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar?

24-03-2022

De btw op personeelsuitgaven is voor een ondernemer in het algemeen niet aftrekbaar. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder die op huisvesting. Wanneer is die btw wel en wanneer niet aftrekbaar?
Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022

24-03-2022

Als ondernemer krijgt u een voorlopige aanslag voor de te betalen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022. Ook voor die voorlopige aanslag kunt u uitstel van betaling krijgen en wel over het gehele bedrag. Dit ondanks het feit dat het uitstel van betaling voor belastingschulden als steunmaatregel vanaf 1 april 2022 wordt beëindigd.
Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

23-03-2022

Vanaf 1 maart 2022 kunt u uw aangifte inkomstenbelasting 2021 indienen. Als u geen uitstel aanvraagt, moet deze aangifte vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn.
Advieswijzer Ontslagrecht 2022

Advieswijzer Ontslagrecht 2022

23-03-2022

In deze advieswijzer geven we u de stand van zaken met betrekking tot het ontslagrecht per 1 maart 2022. Wanneer mag u iemand ontslaan, welke route moet u bewandelen en wat moet u vastleggen?