Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Advieswijzer Eigen woning 2022

Advieswijzer Eigen woning 2022

26-08-2022

Voor de eigen woning gelden duidelijke en strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. En die renteaftrek wordt verder afgebouwd. Wellicht wil je extra aflossen, maar is dat wel verstandig? Deze en meer zaken die je moet weten bij de aanschaf en het bezit van een eigen woning vind je hier in een notendop.
Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast

25-08-2022

Als echtgenoten uit elkaar gaan, bevat het echtscheidingsconvenant meestal ook een omschrijving van eventueel verschuldigde alimentatie voor de partner en/of de kinderen. Een zorgvuldige vastlegging hiervan is fiscaal van het grootste belang.
Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug

Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug

25-08-2022

Deed je in 2021 zaken in EU-landen? En betaalde je daarbij btw in die EU-landen? Dan heb je nog tot en met 30 september 2022 om deze btw terug te vragen.
Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ

Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ

24-08-2022

De datum waarop de WOZ-waarde van een pand wordt vastgesteld, wijzigt niet vanwege de coronacrisis. De overheidsmaatregelen vanwege corona zijn niet aan te merken als een specifiek voor het pand geldende, bijzondere omstandigheid.
Wanneer moet je verrekende btw terugbetalen?

Wanneer moet je verrekende btw terugbetalen?

23-08-2022

Als ondernemer mag je zakelijk betaalde btw in beginsel verrekenen met de door jou af te dragen btw. Maar als je jouw facturen om welke reden dan ook niet betaalt, wanneer moet je de dan al verrekende btw weer terugbetalen?
Parkeren 'schone' auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper

Parkeren 'schone' auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper

22-08-2022

Het parkeren van een auto die geen CO2 uitstoot, kan vanaf volgend jaar goedkoper worden. Gemeenten krijgen wellicht de wettelijke mogelijkheid het parkeertarief voor deze auto’s te verlagen.
Belastingplannen voor 2023, wat weten we al?

Belastingplannen voor 2023, wat weten we al?

22-08-2022

Traditiegetrouw horen we de derde dinsdag in september wat het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, ook op fiscaal gebied. Wat is nu al bekend voor 2023? Tien belangrijke wijzigingen.
Minder aftrek btw notaris door rente op derdengeldenrekening

Minder aftrek btw notaris door rente op derdengeldenrekening

19-08-2022

Een notaris die rente ontvangt op een derdengeldenrekening kan minder btw in aftrek brengen. Die rente vormt namelijk btw-vrijgestelde omzet, aldus een rechtbank.
Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?

Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool?

18-08-2022

Jouw gemeente kan een aanslag rioolheffing opleggen vanwege de kosten van verwerking van afvalwater en hemelwater, alsmede om nadelige gevolgen voor de stand van het grondwater te voorkomen. Kan een gemeente ook een dergelijke aanslag opleggen als jouw pand helemaal niet op het riool is aangesloten?
Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting

17-08-2022

Als ondernemers gebruikmaken van gemeentegrond, kan een gemeente hiervoor precariobelasting heffen. Daarbij moet een gemeente de belangen van betrokken ondernemers meewegen anders loopt de gemeente het risico dat de belastingaanslagen worden vernietigd.
Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt

Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt

16-08-2022

Een dga die bij zijn eigen bv een hypotheek voor zijn eigen woning heeft afgesloten, kan soms bij het oversluiten ervan geen boeterente in aftrek brengen, als hij zelf de voorwaarden hiervan kan bepalen.
Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw

Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw

16-08-2022

Er komt fors meer budget voor energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw. Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw wordt namelijk opgehoogd van € 25 naar € 60 miljoen. Hierdoor kan het overgrote deel van alle aanvragen worden toegekend.
Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht

Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht

15-08-2022

Vanaf 2023 moeten ook grote energieverbruikende bedrijven verplicht energie besparen. Onderzocht wordt nog of de energiebesparingsplicht ook gaat gelden voor de glastuinbouw. Dit schrijft minister Jetten aan de Tweede Kamer.
Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning?

15-08-2022

De overdrachtsbelasting van een woning kan 0, 2 of 8% bedragen. Dat geldt ook voor alle aanhorigheden. Wat verstaan we hier precies onder, ofwel, wat hoort allemaal bij een woning?
Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021

12-08-2022

Ongeveer 10 procent van alle mensen die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vergeet dit aan te vragen. Check daarom of je over 2021 recht hebt op deze toeslagen. Is dit het geval, dan kun je deze nog tot en met 1 september 2022 aanvragen.
Invoering UBO-register vertraagd

Invoering UBO-register vertraagd

11-08-2022

De invoering van het zogenaamde UBO-register wordt met enkele maanden uitgesteld. De reden hiervoor is dat de Kamer van Koophandel alle achterstanden inzake de inschrijving niet tijdig kan verwerken.