Mis het niet

Nieuws

Het laatste nieuws leest u hier. 

Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector

Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector

11-02-2022

Door de aanhoudende coronabeperkingen voor de culturele en creatieve sector, trekt het kabinet voor deze sectoren extra financiële steun uit. Voor de periode 1 februari tot en met 8 maart 2022 betreft het € 56,5 miljoen extra. Voor de periode vanaf november vorig jaar was al € 195 miljoen toegezegd.
Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend

Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend

11-02-2022

Particulieren die landbouwgrond verpachten, moeten de waarde van deze grond aangeven in box 3. Deze waardering valt voor het jaar 2021 gemiddeld hoger uit, zo blijkt uit cijfers die door de Belastingdienst eerder bekend zijn gemaakt.
Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen

10-02-2022

Vanaf 2022 zijn niet alle arbovoorzieningen meer gericht vrijgesteld. Alleen arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet kunnen nog onder deze vrijstelling vallen.
Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023

10-02-2022

De verhuurderheffing is een heffing voor verhuurders met een flink aantal huurwoningen in het bezit en is al langer omstreden. Uit het coalitieakkoord volgt nu dat de verhuurderheffing in 2023 wordt afgeschaft.
Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek

09-02-2022

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? Wat zijn dan de voorwaarden betreffende de kosten die hiervoor in rekening mogen worden gebracht? En wat zijn de fiscale aspecten bij een zogenaamde rentevrije hypotheek?
Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

08-02-2022

In het coalitieakkoord is niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Helaas betekent dit niet dat de aftrek de komende jaren gelijk blijft. Al eerder zijn namelijk verschillende maatregelen genomen die de komende jaren nog leiden tot vermindering van het fiscale voordeel.
Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

08-02-2022

Voor kopers van 18 tot 35 jaar oud geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze woningwaardegrens € 440.000.
Drempel dga-taks naar € 700.000

Drempel dga-taks naar € 700.000

07-02-2022

Het nieuwe kabinet heeft een versoepeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ afgesproken, in de volksmond ook wel aangeduid als de dga-taks. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. In het coalitieakkoord is nu een verhoging van dit bedrag naar € 700.000 opgenomen.
Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen

07-02-2022

De Belastingdienst heeft alle bezwaarschriften toegewezen met betrekking tot de massaal bezwaarprocedure inzake box 3. Het betreft ruim 200.000 bezwaarschriften.
Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer

Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer

04-02-2022

Zelfstandige ondernemers die vanwege hun werkzaamheden een computerbril aanschaffen, kunnen de kosten ervan niet ten laste van de winst brengen. Dit heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant beslist.
Advieswijzer Auto en fiscus 2022

Advieswijzer Auto en fiscus 2022

03-02-2022

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.
Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

Advieswijzer Werkkostenregeling 2022

02-02-2022

Voor 1 april vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) over 2021 plaats. Weet u welke vergoedingen en verstrekkingen onder de WKR vallen? En weet u tot welk bedrag u mag gaan? En wat gebeurt er als u het maximale bedrag overschrijdt? U vindt de antwoorden en meer in deze praktische advieswijzer.
Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder

Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder

01-02-2022

Voor bpm-vergunninghouders bestaat vanaf 2022 de mogelijkheid om bpm te betalen per kwartaal in plaats van per maand. Vanaf 1 juli 2022 kunnen deze vergunningshouders waarschijnlijk ook bpm-aangifte per kwartaal doen.
NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen

31-01-2022

Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.
Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast

31-01-2022

Het kabinet bekijkt of de heffing over vermogen in box 3 sneller kan worden aangepast dan gepland. Oorspronkelijk wilde het nieuwe kabinet dit in 2025 realiseren, maar het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 dwingt het kabinet min of meer dit eerder te doen.
Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart

31-01-2022

Ondernemers die vanwege de coronacrisis moeite hebben met het tijdig betalen van hun belastingschulden, kunnen langer uitstel van betaling krijgen. Het kabinet heeft het uitstel verlengd tot en met 31 maart 2022.